تماس با ما

جهت ارتباط با دفتر مدیریتی اقامتگاه چملر و یا ثبت شکایات ، از طریق فرم تماس یا راه های ارتباطی زیر اقدام فرمایید.

اردبیل/میدان باکری/خیابان فلسطین/خیابان جیحون/ساختمان خورشید/واحد 21
04533511184
Info@chamlar.ir
تماس با ما