سوئیت نادر

تک خواب ، دارای آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام ، محوطه سرسبز دارای درختان میوه
ثبت نام در چملر

سوئیت نادر

تک خواب ، دارای آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام ، محوطه سرسبز دارای درختان میوه

سوئیت نادر با امکانات رفاهی نظیر :

تک خواب ، دارای آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و حمام ، محوطه سرسبز دارای درختان میوه
آماده پذیراییی از مسافران محترم می باشد.